21/11/2022

LANDCO ĐÀO TẠO NHẬN THỨC ISO VÀ CÁCH THỨC XÂY DỰNG TÀI LIỆU THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Vào ngày 19/11/2022, tại chi nhánh LANDCO Bắc Ninh đã diễn ra buổi đào tạo về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp – ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 nhằm nâng cao hiểu biết cho các cá nhân và Phòng ban về các điều khoản cơ bản của ISO và cách thức xây dựng tài liệu theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Tại buổi đào tạo, LANDCO CORPORATION đã chia sẻ nội dung về:

  • Các yêu cầu cơ bản của ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 và thiết lập danh sách tài liệu nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn trong quản lý, văn phòng, nhà máy sản xuất, thi công.
  • Giải thích nội dung trong tài liệu, cách thức áp dụng, trách nhiệm được giao và giải đáp câu hỏi.
  • Đánh giá hiện trạng tại nhà máy LANDPRODUCTION về các vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại các khu vực hoạt động như khu vực bảo vệ, nhà xe, hệ thống bể chứa và bơm PCCC, nhà ăn, khu chứa chất thải, xưởng sản xuất, phương tiện – thiết bị an toàn, hệ thống xử lý nước thải.
  • Nhận xét và kết luận về việc áp dụng tài liệu, biểu mẫu và kiểm soát trực quan.

Với chất lượng và uy tín của sản phẩm và dịch vụ là nhiệm vụ hàng đầu, chúng tôi luôn tạo điều kiện trau dồi học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn và hiệu quả sản xuất cho CBCNV.

Với LANDCO CORPOATION, tổ chức các buổi đào tạo là một bước tiến hoàn thiện từ bên trong để có thể chinh phục thị trường. Một đội ngũ lành nghề, biết chăm chút cho danh dự sản phẩm đã làm nên sự vuông vức và khác biệt của khối giá trị LANDCO CORPORATION. Đây là đòn bẩy giúp LANDCO tạo được sức bật để thực hiện sứ mệnh hướng về khách hàng cộng đồng và thị trường quốc tế với những giá trị mới, chạm đến sự hài lòng của khách hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Các bài viết liên quan

Tất Cả Bài Báo