Quảng Ninh

Siêu du thuyền Essence Grand Cruise I

Địa điểm: Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục: Thi công hoàn thiện nội thất
Thời gian hoàn thành: 2023