Quảng Ninh

Doji Hạ Long

Địa điểm: Bến Đoan, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Hạng mục: Cung cấp nội thất đồ rời cho hơn 1.000 căn hộ
Thời gian hoàn thành: 2020