Huế

Mỹ An Onsen Resort

Địa điểm: Mỹ An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Hạng mục: Hoàn thiện và cung cấp nội thất nhà hàng và khối phòng
Thời gian hoàn thành: 2020