Phan Thiết

NovaHills Mũi Né Resort & Villas

Dự án: NovaHills Mũi Né Resort & Villas
Địa điểm: Phan Thiết
Hạng mục: Thi công hoàn thiện nội thất
Thời gian hoàn thành: 2020