10/10/2020

LANDCO CORPORATION ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ISO 14001:2015

ISO 14001 là là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp trên toàn cầu. Đây là chứng chỉ được xây dựng theo nguyên tắc: Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động. Trong đó, các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, bao gồm cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống đều được nhận dạng, kiểm soát và giám sát trong phiên bản ISO 14001:2015. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn này cũng đòi hỏi: Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng; Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm và tạo tiền đề để được cấp phép kinh doanh nội địa.

Tư duy liên tục đổi mới, áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến nhất vào quy trình sản xuất đã giúp quá trình quản lý, vận hành của Landco đạt năng suất ngày càng cao trong khi vẫn thực hiện chủ trương giảm khí thải, rác thải gây tác động xấu tới môi trường, tạo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho toàn thể CBCNV tại Landco. Nhờ đó, Landco đã vượt qua sự thẩm định khắt khe đến từ các chuyên gia dựa trên bộ tiêu chuẩn đa chiều để rồi vinh dự được cấp chứng nhận ISO 14001:2015.

Với sự công nhận này, công ty hoàn toàn tin rằng các chủ đầu tư, các quý khách hàng có thể đặt niềm tin vào thương hiệu Landco, vào sản phẩm, dịch vụ và đội ngũ cán bộ công nhân viên (CBCNV) đang ngày đêm nỗ lực mang lại những gì tốt đẹp nhất tới quý khách.

Các bài viết liên quan

Tất Cả Bài Báo