Quảng Ninh

Địa điểm: Bến Đoan – Vịnh Thiên Đường – Phường Hồng Gai – Thành phố Hạ Long
Hạng mục: Cung cấp – lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành: 2022