TP Hồ Chí Minh

Địa điểm: Quận 1, TP.HCM
Hạng mục: Cung cấp – lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành: 2022