Nha Trang

Địa điểm: Bãi Dài, Nha Trang
Hạng mục: Cung cấp – lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành: 2022