Phan Thiết

Địa điểm: Phan Thiết, Bình Thuận
Hạng mục: Cung cấp – lắp đặt nội thất
Thời gian hoàn thành: 2022